הורים מספרים וממליצים

תודה על הזכות ללמד! זכיתי !

        -1000   +626+625 800799798797796795794793624625626627628a26a27a28a29a30a31a32a33a34a35a36a37a38 14511450144814471446144514441443144214411440   -+30-+31-+32-+33-+34-+35-+36-+37-+38-+39 -1001-1002 -1004-1006-1009-1010-1011-1012 0-2 0-1+9+8+70-150-140-120-110-90-80-7  0-160-5  0-40-3

01 02=1 +2 +3 +4+5   +7 +8 +9  03 04 05 06 08 00500
30 255 256  130180    131  151152 181  134 155  135  119  120 153 157    182  158 159  156  157 158  161  160   159  32  33  34  106  122 124 128  126  154  121  37  40  36  39   1    42  58 7274  82  60

50    53  110  54

55  57    59    61  62 56 63  64     66  68  69  70  71  73  75  76  7778  79  80  81  67

83  84  85  8688  90  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  107  108  87